Budizm

119 views

Milattan önce 2000 yıllarına kadar uzanan Budizm Gotama Sidartha’nın  (Budha) babasının zengin krallığını ve prensliği terk ederek insanın mutsuzluğunun sebebini araştırmak için 6 yıl boyunca köy köy gezerek bazen dereden su içerek bazen ot yiyerek bazen de yiyecek dilenerek büyük bir arayışa çıkması ve aydınlanmasının akabinde insanlara sunduğu yolu kuşatan takipçilerinin çeşitli ritüellerle süslediği bir din olagelmiştir.

Aydınlanmanın yolunun meditasyon yapmaktan geçtiğini vurgulayan Budha; çevresindeki insanlara “ kendilerini tanımaları konusunda sürekli telkinlerde bulunur. Budha’nın yolunun aslında hiçbir din ile ilgisi yoktur. Hiçbir metinde din Tanrı kavramları geçmez.

Budha’nın etrafında doluşan insanlar Budha’nın ölümünden sonra bir din meydana getirmişler, onun heykellerini yapmışlar, ibadethaneler kurmuşlardır.

Budha der ki; yaşamak, varoluşun 3 özelliğini deneyimlemektir;  her şey sürekli değişmektedir ve hiçbir şey durağan değildir, var olan bir şey diğer şeylerden ayrık değildir, ve var olan her şey ıstırabın çeşitli biçimlerine maruz kalmaktadır”…

“Bir şey öğretiyorum; o da ıstıraptan kurtulmanın yoludur!” diyen Budha insanın ıstırabının temel nedenini insanın kendini evrenin işleyişi ile uyumlu hale getirememesine bağlar.

İnsanın Kendini Evrenin işleyişine Uydurması ne demektir?

Hayat bir nehirdir ve bizler bu nehre atılmış varlıklar olarak akıp gitmekteyiz. Geriye bakmak geriye takılmak hayatla uyumlu olmamak demektir ve bu acı verir. Hayatın bizi götürdüğü her yere şükranla ve büyük bir kabullenişle gitmek hayatın bilgeliğine güvenmek demektir ve bu insanı olgun yapar. Doğumsa doğum, ölümse ölüm! Gelen her şeyi şükranla kabullenmek olgunluğunu gösteren ve hayatın geçici zevkleri ile kendi öz varlığını bütünleştirmeyen ve böylece öz varlığın saflığını koruyan insan mutlu insandır.

Budizm Ekolleri:

Kuzey Ekolü ve güney ekolü olarak iki kısma ayrılır. Kuzey ekolü Japonya ve Çin’de hüküm sürdü ve Sanskrit dili tüm eserlere hakimdir. Güney ekolu eserleri pali dili ile yazılmıştır ve Tibet meditasyonu bu ekole aittir.

Zen meditasyonu batıda ve doğuda en meşhur meditasyon olarak kuzey ekolüne aittir ve metinlerin hepsi Sanskrit dili ile yazılmıştır.

1980 Mardin doğumluyum. Dicle üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat bölümü mezunuyum. Evliyim. Ev hanımıyım. Boş zamanlarımı kitap okuyarak ve makaleler yazarak geçiriyorum. Gündemi takip etmek gezmek okumak araştırmak hobilerim arasındadır.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.